Hvad er et regnskab, intern regnskab, årsregnskab og momsregnskab?

 

Et regnskab handler om både at måle, men også om at formidle information, som skal støtte ledere og beslutningstagere i at allokere ressourcer i organisationen på den bedst mulige optimale måde. Der findes både det interne regnskab og det eksterne regnskab. I det eksterne regnskab kender du formodentligt, hvis du har læst et aktieselskabs regnskab igennem. Det eksterne regnskab indebærer de processer, hvor finansiel information for den gældende virksomhed bliver opsamlet, klassificeret, summeret, fortolket og til sidste kommunikeret til eksterne interessenter, hvorimod revision handler om at sikrer, at det aflagte regnskab skal anses som værende retvisende.  Det interne regnskab handler i højere grad om, at virksomheden kan træffe beslutninger på baggrund af regnskabets informationer og kunne økonomistyre ude fra dette. Rigtig mange selskaber får hjælp af firma regnskab til deres regnskaber, så regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, balance og notater. Resultatopgørelsen tegner et billede af virksomhedens lønsomhed, hvorimod balancen vil vise virksomhedens aktiver og forpligtigelser. Eksempelvis vil balancen vise, hvor virksomheden finansierer sine aktiviteter og hvordan kapitalstrukturen ser ud. Resultatopgørelsen vil vise, hvor godt og hvordan virksomheden tjener penge. Herudover vil der være redegjort for den anvendte regnskabspraksis. For mange større virksomheder og selskaber vil der også være frembragt en pengestrømsopgørelse. Her vil en større virksomhed være en virksomhed, der i to år i træk, er større end to ud af tre af følgende:

  • Balancen er større en 20 millioner kroner
  • Omsætningen er større end 40 millioner kroner
  • Antallet af ansatte er flere end 50

Årsregnskabet er den finansielle årsrapport for den enkelte virksomhed. Oftest omtales årsrapporten som det eksterne regnskab, fordi det oftest er aktionærer og ejer, der læser årsregnskabet for det enkelte selskab. Alle anparts- og aktieselskab er for forpligtiget til at offentliggøre deres årsregnskab og at dette regnskab er retvisende for virksomhedens økonomi og lønsomhed.

Hvad er et momsregnskab?

Når en virksomhed omsætter for mere end 50.000 kroner om året, er virksomheden forpligtiget til at aflægge et momsregnskab. Der er 25 procent moms Danmark. Et moms regnskab er et meget enkelt regnskab, idet at du blot skal fratrække købsmomsen fra salgsmomsen. Har du altså købt ind for 100.000 kroner inklusiv moms, svarende til 25.000 kroner i købsmoms og du derefter har solgt samme varer for 200.000 kroner, svarende til 50.000 kroner i salgsmoms, så skal du i alt betale 25.000 kroner til Skat.

Hvad er et internt regnskab?

Det interne regnskab bruges intern i virksomheden til økonomistyring, og skal ikke offentliggøres. Her handler det om, at virksomheden skal prøve at forstå, hvordan virksomheden kan optimere dens aktiviteter og forbedre dens lønsomhed. Det gør den igennem nye beslutninger. Derudover bruges det interne regnskab til budgettering. Det kan være svært at budgettere, hvis du ikke har et internt regnskab fra forrige år.

Postet af jakie via AdSet.